Breaking News
Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਸਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਸਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਘਰ ਦੀ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਖਾਸਕਰ ,ਪਾਣੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਜਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ,,,,, , ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪਲੰਬਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਟੇਰਿਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਪਾਇਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ , ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।


ਪਾਇਪ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ

 • 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ
 • 50 ਗਰਾਮ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਉਡਰ
 • 1 ਲੀਟਰ ਹਾਇਡਰੋਜਨ ਪਰ-ਆਕਸਾਇਡ ( 50% ਸਟਰੇਂਥ ਵਾਲਾ )

ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਉਡਰ ਅਤੇ ਹਾਇਡਰੋਜਨ ਪਰ-ਆਕਸਾਇਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ,,,,,, ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਇਟਮ 500 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੇਸ

 • ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਰੱਖੋ ।,,,,,,  ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੱਦ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ।
 • ਹੁਣ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਹਾਇਡਰੋਜਨ ਪਰ- ਆਕਸਾਇਡ ਅਤੇ 50 ਗਰਾਮ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਉਡਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ।
 • ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਵਾਂ ।
 • ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ , ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁਟਿਆ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ
 • ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਉਡਰ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਸਮੇਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ , ਸਾਰੇ ਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ।
 • ਹੁਣ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਂਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ।
 • ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਕੇ ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ।
 • ਫਿਰ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 300 ਲੀਟਰ ਸਾਫ਼ ,,,,,, ਪਾਣੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ।
 • ਇਸਤੋਂ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਯਾਨੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ।
 • ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਨਾਲ ਹੀ , ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।

ਨੋਟ : ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਦੁਆਰਾ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ।

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

About admin

Check Also

4 ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ,ਮੋਟਾਪਾ,ਸੂਗਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣਗੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਥਾਈਰੋਇਡ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਟਾਓ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚ …

error: Content is protected !!