Breaking News
Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ..

ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ..

ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ,ਝੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਡਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇੱਥੇ..ਦੇਖੋ 50 ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ….

ਪਿੰਡ ਚ ਪੱਕੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ… ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ

ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਾਮੋਂ- ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਾਮੋਂ- ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਹੈ ਬੰਠਿਡਾ ਜਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਬੰਠਿਡਾ ਜਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪੜਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪੜਦੇ ਨੇ

ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਨਾਉੰਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕੀਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਨਾਉੰਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕੀਆ।

ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਛਪੱੜ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਕੇ..ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਛਪੱੜ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਕੇ..ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ

ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਛਪੱੜ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਕੇ..ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਛਪੱੜ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਕੇ..ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਪਾਨੀ ਚ ਕਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਲੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਪਾਨੀ ਚ ਕਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਲੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ

ਸੱਵਛਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ…ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮੁਕੱਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਵਛਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ…ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮੁਕੱਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ..ਜਿਸ ਦੀ ਸਪ੍ਰੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ..ਜਿਸ ਦੀ ਸਪ੍ਰੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਨਾਉੰਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁਕੀਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਨਾਉੰਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁਕੀਆ ਹੈ

ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਛੱਪੜ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਪਾਨੀ ਚ ਕਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਪਾਨੀ ਚ ਕਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਲੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਲੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ… ਜਿਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ… ਜਿਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
 
ਇਹ ਹੈ ਬੰਠਿਡਾ ਜਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ… .ਇਹ ਹੈ ਬੰਠਿਡਾ ਜਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ…
  
ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਨਾਉੰਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕੀਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ,,,,, ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਨਾਉੰਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕੀਆ।
 
ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਛਪੱੜ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਕੇ..ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚ ਛਪੱੜ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਕੇ..ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਪਾਨੀ ਚ ਕਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਲੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਪਾਨੀ ਚ ਕਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਲੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸੱਵਛਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ…ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮੁਕੱਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਵਛਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ…ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮੁਕੱਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
 
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ..ਜਿਸ ਦੀ ਸਪ੍ਰੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,,,,, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ..ਜਿਸ ਦੀ ਸਪ੍ਰੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਨਾਉੰਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ,,,, ਛੇ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁਕੀਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਨਾਉੰਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁਕੀਆ ਹੈ
 
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਲੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਲੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਹ ਹੈ ਬੰਠਿਡਾ ਜਿਲੇ ਦਾ,,,, ਪਿੰਡ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ… .ਇਹ ਹੈ ਬੰਠਿਡਾ ਜਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ…

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

About admin

Check Also

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮਾਂ ਹਿਰਣ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੋਸ਼ ਉਡਣਾ ਵਾਲਾ,,

ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਾਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ …

error: Content is protected !!