Breaking News
Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ,

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ,

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਫੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ. ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਚਿਕਨਚਿਕਨ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਨੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ. ਦਰਅਸਲ, ਚਿਕਨ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੋ.Oily Junk Foodਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਤੇਲ-ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ burger,tikki ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀਜੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ, ਪੇਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਚਟਨੀ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਟਨੀ ਵਿੱਚ 350 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ.ਮਾਸਾਲੈ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

About admin

Check Also

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮਾਂ ਹਿਰਣ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੋਸ਼ ਉਡਣਾ ਵਾਲਾ,,

ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਾਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ …

error: Content is protected !!