Breaking News
Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਜਾਣੋਂ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ……

ਜਾਣੋਂ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ……

ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ | ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ,,,,, ਚੀਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਮ੍ਰਿੰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਸਹੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |

ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ,,,,, ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਫੁਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ |


ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ……………………………………

– ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ toilet ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਲੀ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

– ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਣਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ |ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |

– ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ,,,,,, ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਜਦ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰਨ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਜਦ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ |ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |

–ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ |

– ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪਾਚਣ ਤੰਤਰ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ |

– ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ,,,,,, ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਲਾ ਦਵੋਂਗੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ |

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

About admin

Check Also

4 ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ,ਮੋਟਾਪਾ,ਸੂਗਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣਗੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਥਾਈਰੋਇਡ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਟਾਓ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚ …

error: Content is protected !!