Breaking News
Home / ਘਰੇਲੂ ਨੁਸ਼ਖੇ / ਦੁੱਗਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ

ਦੁੱਗਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ

ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਰਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ. ਜੀ ਹਾਂ , ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਰਾ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .

ਹੇਲਥ ਏਕਸਪਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ , ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ,,,,, ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ .

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀਰੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਕਬਜ ,ਇੰਸੁਲਿਨ , ਮੇਟਾਬਾਲਿਜਮ ਅਤੇ ਡਾਇਜੇਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਹੇਲਥ ਏਕਸਪਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 20 ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ .

ਕਈ ਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ,,,,,,  ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਏੰਟੀਆਕਸੀਡੇਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ .ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ,ਮੈਂਗਨੀਜ , ਮਿਨਰਲ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ . ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡਿਕਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ .

ਦੱਸ ਦੇਈਏ , ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਜੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7 ਕਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ . ਰੋਜਾਨਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਤੇਜੀ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .

ਡਾਇਜੇਸ਼ਨ – ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਡਾਇਜੇਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,,,,,,  ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫੈਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਇਡਰੇਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਆਂਤੜੀਆ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ . ਜੇਕਰ ਡਾਇਜੇਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ .

ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲਗਣਾ – ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ . ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਨਭਰ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ .ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀ ਜੰਕ ਅਤੇ ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ .

ਡੀਟਾਕਸੀਫਾਈ – ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋ ਸਾਰੇ ਟਾਕਸਿੰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟਾਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ  ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,,,,,,, . ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਹੇਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ . ਇਹ ਡਾਇਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੇਟਾਬਾਲਿਜਮ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ .

ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਢੰਗ – ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ . ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀਓ . ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ , ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ,,,,,,, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਹੇਲਦੀ ਡਾਇਟ ਅਤੇ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ . ਤੁਸੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ .

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

About admin

Check Also

4 ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ,ਮੋਟਾਪਾ,ਸੂਗਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣਗੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਥਾਈਰੋਇਡ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਟਾਓ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚ …

error: Content is protected !!